HIPPOKRATES

Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja

Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja Hippokrates perustettiin 1983, ja ensimmäinen vuosikirja ilmestyi 1984. Vuosikirjassa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita ja muita kirjoituksia. Mikäli olet kiinnostunut kirjoittamaan vuosikirjaan, ota yhteyttä päätoimittaja Heikki S. Vuoriseen (heikki.vuorinen[at]helsinki.fi).

Kirjoitusohjeet:

Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja Hippokrates julkaisee suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä tieteellisiä artikkeleita ja muita kirjoituksia, kuten kirja-arvioita. Artikkelit voivat olla empiirisiä, teoreettisia tai menetelmällisiä tutkimuksia tai katsauksia ajankohtaiseen kirjallisuuteen tai tutkimukseen. Vuosikirjaan hyväksytty aineisto julkaistaan sekä painettuna että verkkoversiona (ellei kirjoittaja tätä erikseen kiellä). Artikkeliksi tarkoitetut käsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin ja muut kirjoitukset arvioidaan toimituksessa. Kirjoitukset, joissa ei ole noudatettu seuraavia kirjoitusohjeita, palautetaan korjattavaksi jo ennen arviointia. Vuosikirja ei maksa kirjoituspalkkioita.

YLEISET KIRJOITUSOHJEET

Suositeltava käsikirjoituksen pituus, sisältäen lähdeluettelon, on noin 30 000–60 000 merkkiä ilman välilyöntejä (sivuina 15–30 fonttikoolla 12 ja 1½ rivivälillä). Vuosikirjaan voi luonnollisesti tarjota myös tätä lyhyempiä tai pidempiä käsikirjoituksia, mutta pitkien käsikirjoitusten kanssa on syytä erikseen neuvotella toimituksen kanssa.
Suositeltavaa on, että käytetään joko ala- tai loppuviitteitä. Vuosikirjan viitekäytäntö on kuitenkin joustava, koska kirjoittajat ovat tottuneet erilaisiin käytäntöihin. Internet-viitteen loppuun laitetaan päivämäärä, jolloin tiedot on noudettu. Koska kirjoitukset julkaistaan myös verkossa, on kirjoittajan liitettävä viisi asiasanaa heti otsikon alle.
Käsikirjoitukset voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Suomen- tai ruotsinkielisissä käsikirjoituksissa on oltava mukana englannin-, saksan- tai ranskankielinen tiivistelmä. Englanninkielisessä käsikirjoituksessa on oltava mukana suomen- tai ruotsinkielinen tiivistelmä. Tiivistelmän suositeltava pituus on noin 1000 merkkiä ilman välilyöntejä
Käsikirjoitukset toimitetaan tekstitiedostoina (esim. rtf tai Word, ei pdf) päätoimittajalle sähköpostin liitetiedostona (heikki.vuorinen[at]helsinki.fi) viimeistään elokuussa sinä vuonna, jonka vuoden vuosikirjaan käsikirjoitus on aiottu. Paperisten käsikirjoitusten kohdalla on neuvoteltava vuosikirjan toimituksen kanssa ennen niiden lähettämistä.  Vuosikirjalle tarjottujen käsikirjoitusten on oltava kieliasultaan viimeisteltyjä ja otsikoiden lyhyitä ja nasevia.
Käsikirjoituksen ensimmäiselle sivulle merkitään tekijä(i)n etu- ja sukunimien sekä kirjeenvaihto-osoitteiden lisäksi kaikkien kirjoittajien oppiarvo. Koska tieteellisiksi artikkeleiksi tarkoitetut käsikirjoitukset lähetetään vertaisarviointiin toimituksen ulkopuolisille asiantuntijoille nimettöminä, ensimmäiselle varsinaiselle sivulle tulee pelkkä otsikko ilman kirjoittajien nimiä. Vuosikirja pyytää tarjotusta käsikirjoituksesta vähintään kahta lausuntoa. Vertaisarvioinnit ovat nimettömiä ja ne toimitetaan kirjoittajille. Vuosikirja tallettaa arviointiprosessissa syntyneet asiakirjat vertaisarviointitunnuksen edellyttämällä tavalla.
Kirjoittaja saa siitä vuosikirjasta, jossa hänen kirjoituksensa ilmestyi, kolme kirjaa ilmaiseksi ja mahdollisuuden ostaa kirjaa 50 %:n alennuksella.

KUVAT, KUVIOT JA TAULUKOT

Kuvien, kuvioiden ja taulukoiden oltava selkeitä ja hyvin esitettyjä sekä numeroituina juoksevasti siinä järjestyksessä, missä ne tekstissä esiintyvät. Kuvien, kuvioiden ja taulukoiden otsikoiden on kerrottava niiden olennainen sisältö tekstistä irrallaankin. Kuviot on piirrettävä omille sivuilleen ja niiden on oltava ammattimaista tasoa ja sellaisenaan painovalmiita (ei esimerkiksi PowerPoint -muodossa). Kuvien, kuvioiden ja taulukoiden otsikkojen sekä taulukoiden sarakkeiden tai kuvioiden selityksien ym. on oltava myös tiivistelmän kielellä.
Kuvien, taulukoiden tai kuvioiden lainaamiseen pätevät samat tieteellisen siteeraamisen ja hyvän tavan vaatimukset kuin kirjoitettuun tekstiin. Kuvilla tulee olla samalla tavoin asiallinen yhteys tekstiin kuin perinteisilläkin siteerauksilla. Myös kuvan kohdalla lähde on mainittava selkeästi. Aikaisemmin julkaisemattomien kuvien kohdalla kirjoittajan tulee itse selvittää kuvien tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet sekä hankkia kuville oikeuksien omistajalta julkaisulupa. Kuvissa mahdollisesti esiintyvien potilaiden yksityisyydensuoja on otettava huomioon. Kuvamäärää ei ole ennalta rajoitettu, mutta mikäli kuvia on artikkelin pituuteen nähden paljon, voi toimituskunta tarvittaessa valita niistä vain osan julkaistavaksi. Seura ei korvaa kirjoittajalle kuvista aiheutuneita kustannuksia.
Kuvat toimitetaan erillisinä tiedostoina jpg- tai tiff-muodossa. Kuvien on oltava painokelpoisia (vähimmäisresoluutio on 300 dpi, valokopioita ei hyväksytä). Kuvia ei saa liittää artikkelin tekstin lomaan. Kuvat toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen (heikki.vuorinen[at]helsinki.fi) tai muistitikulla tai CD-levyllä postiosoitteeseen Suomen Lääketieteen Historian Seura, Hippokrates,  PL 132, 00171 Helsinki. Paperikuvien kohdalla on neuvoteltava vuosikirjan toimituskunnan kanssa ennen niiden lähettämistä em. osoitteeseen.
Kaikissa artikkelin sisältöön, muotoseikkoihin ja kuviin liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä toimituskunnan puoleen (heikki.vuorinen[at]helsinki.fi).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti