sunnuntai 25. syyskuuta 2016

Syyskauden päätöstilaisuus 23.11.2016

Suomen Lääketieteen Historian Seuran syyskauden päätöstilaisuus järjestetään Tieteiden talon salissa 505 keskiviikkona 23.11.2016 klo 17-20. Tullilaboratorion kemistinä pitkään toiminut Stig Erik Hannén esitelmöi aiheesta "Tullin lääke- ja huumetutkimuksista, apteekkitavaraluettelotulkinnoista sekä yhteistyöstä Lääkelaitoksen ja Lääkelaboratorion kanssa". Kolmekymmentä tilaisuuteen ensimmäisenä saapuvaa saa Heikki Mantereen kirjoittaman historiikin "Pakkahuoneen perukoilta parrasvaloihin - Tullilaboratorio 100 vuotta". Esitelmän jälkeen on tilaisuus keskustella tulevan vuoden toiminnasta ja mahdollisista toiveista sen suhteen.

Retki Auroran sairaalaan 31.10.2016

Suomen Lääketieteen Historian Seura järjestää ma 31.10.2016 klo 16.30-18.30 retken Auroran sairaalaan.

Pääsemme kuulemaan Auroran sairaalan historiasta ja nykypäivästä osastonhoitaja Arja Kettumäen johdolla. Sairaalan tulevaisuudesta kertoo ylilääkäri, johtajapsykiatri Henno Ligi. Lisäksi pääsemme näkemään sairaalan tiloja, kuten porraskäytävän, johon Tove Jansson maalasi 1950-luvulla muumeja. Illan ohjelmaan sisältyy myös kahvitarjoilu.

Call for Papers: SLHS:n Syysseminaari 14.11.2016

Suomen Lääketieteen Historian Seura järjestää maanantaina 14.11.2016 Syysseminaarin Tieteiden talolla kello 9–18 (huomioi muuttunut ajankohta). Puhujiksi seminaariin ovat tervetulleita kaikki lääketieteen historian tutkijat, niin humanistisilta kuin luonnontieteellisiltäkin tieteenaloilta.

Toista kertaa järjestettävän Syysseminaarin tarkoituksena on kerätä yhteen alan tutkijoita ja toimia foorumina tieteelliselle keskustelulle. Viime vuonna pidetty seminaari keräsi onnistuneesti yhteen lääketieteen historian monitieteisen tutkimuskentän edustajia korkeatasoisten esitelmien ja runsaan keskustelun kautta. Osallistujat ja järjestäjät olivat tyytyväisiä erityisesti siihen, että Syysseminaari toi yhteen eri yliopistoissa ja muissa toisistaan irrallisissa tiedeyhteisöissä toimivia tutkijoita. Tänäkin vuonna pyrkimyksenä on luoda mahdollisuuksia poikkitieteelliselle kommunikaatiolle, ajatustenvaihdolle sekä kontaktien muodostamiselle.

Syysseminaari pyrkii kasvattamaan tietoisuutta ajankohtaisista kysymyksenasetteluista sekä monitieteisellä alalla työskenteleville tutkijoille tärkeistä metodologisista näkökulmista. Tällä kertaa ohjelmaan kuuluukin esitelmien lisäksi seminaarin päättävä paneelikeskustelu, jossa panelistit pohtivat lääketieteen historian tutkimuksen nykytilaa ja tulevaisuutta sekä alaan liittyviä erityiskysymyksiä ja haasteita.

Seminaariesitelmät voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aihepiirejä:

- Oppihistoria ja tieteen historia
- Ihmisten ja eläinten tautien historia
- Kansanterveyden historia
- Terveydenhuollon historia
- Paleopatologinen tutkimus
- Farmasian historia

Seminaariesitelmien aiheet voivat liittyä mihin tahansa aikakauteen. Esitelmän voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, ja seminaaritilassa on käytettävissä tavanomaiset tietotekniset apuvälineet. Esitelmien pituus on 40 minuuttia, josta 30 minuuttia käytetään aiheen käsittelyyn ja loput 10 minuuttia on varattu kysymyksille ja keskustelulle. Pyydämme kiinnostuneita toimittamaan esitelmäehdotuksensa otsikon ja abstraktin (enintään 200 sanaa) viimeistään 30.9. sähköpostitse osoitteeseen suomenlhs[at]gmail.com. Otamme yhteyttä puhujiksi valittuihin lokakuun alussa.

Syyseminaari on avoin kaikille lääketieteen historiasta kiinnostuneille. Tervetuloa!


----

Syysseminaarin jälkeen, klo 18.15, pidetään ensimmäinen Seuran uudistettujen sääntöjen mukainen syyskokous. Kokouksessa valitaan toimihenkilöt vuodelle 2017 ja käsitellään muut sääntömääräiset asiat.