sunnuntai 5. heinäkuuta 2015

Call for Papers: Suomen Lääketieteen Historian Seuran Syysseminaari

Suomen Lääketieteen Historian Seura järjestää keskiviikkona 28.10.2015 Syysseminaarin Tieteiden talolla kello 9–17. Puhujiksi seminaariin ovat lämpimästi tervetulleita kaikki lääketieteen historian tutkijat, niin humanistisilta kuin luonnontieteellisiltäkin tieteenaloilta.

Syysseminaarin tarkoituksena on kerätä yhteen alasta kiinnostuneita tutkijoita ja toimia foorumina tieteelliselle keskustelulle. Lääketieteen historian tutkimuskenttä on Suomessa hyvin hajanainen ja monitieteinen ja se on enimmäkseen keskittynyt toisistaan irrallisiin tiedeyhteisöihin. Uskomme, että seminaarin tuoma poikkitieteellinen kommunikaatio voi sekä elävöittää kotimaista lääketieteen historian tutkimuskenttää että omalta osaltaan nostaa siinä tehtävän tutkimuksen laatua. Tuomalla yhteen humanistisen ja luonnontieteellisen puolen tutkijoita Syysseminaari pyrkii kasvattamaan tietoisuutta ajankohtaisista kysymyksenasetteluista sekä monitieteellisellä alalla työskenteleville tutkijoille tärkeistä metodologisista näkökulmista.

Esitelmät voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aihepiirejä:

- Oppihistoria ja tieteen historia
- Ihmisten ja eläinten tautien historia
- Kansanterveyden historia
- Terveydenhuollon historia
- Paleopatologinen tutkimus
- Farmasian historia

Seminaariesitelmien aiheet voivat liittyä mihin tahansa aikakauteen. Esitelmän voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, ja seminaaritilassa on käytettävissä tavanomaiset tietotekniset apuvälineet. Esitelmien pituus on 40 minuuttia, josta 30 minuuttia käytetään aiheen käsittelyyn ja loput 10 minuuttia on varattu kysymyksille ja keskustelulle. Pyydämme kiinnostuneita toimittamaan esitelmäehdotuksensa otsikon ja abstraktin (enintään 200 sanaa) 31.8. mennessä sähköpostitse osoitteeseen suomenlhs[at]gmail.com. Otamme yhteyttä puhujiksi valittuihin syyskuun puoliväliin mennessä.

Syyseminaari on avoin kaikille lääketieteen historiasta kiinnostuneille. Tervetuloa!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti